005.10 - 1999 k aldo : z_friends_Kiwanis,z_friends_Kiwanis 005.10 - 1999 mo gno 2 005.10 - 1999 mo gno 3 : Kiwanis 005.10 - 1999 k aldo + michele
005.10 - 1999 k andrea : z_friends_Kiwanis 005.10 - 1999 k armando : z_friends_Kiwanis 005.10 - 1999 k michele : z_friends_Kiwanis 005.10 - 1999 k armando 2 : z_friends_Kiwanis
005.10 - 1999 k armando 2a : z_friends_Kiwanis 005.01.1999.12.31 - Diverse prima del 2000 : z_friends_Kiwanis